ZEKA’nın Ortaya Çıkışı

  • Projenin ana temasını oluşturan hafif zihinsel engellilerin çalışabileceği fiziksel bir ortamın oluşturulması yönünde farklı kamu kurumları, sivil toplum kurumları ve bölgedeki katılımcı firmaların görüş ve önerilerinin alınması gerekliliği tespit edildi.
  • Projenin kanuni yönden yapılabilirliği ve uygulanabilirliği konularında Tekirdağ Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tekirdağ İŞKUR Müdürlüğü yetkilileri ile farklı toplantılarda biraya gelindi.
  • Projenin iki temel dayanak noktasının “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” ile 21/09/2016 ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği”nin olduğu tespit edildi.
  • 2017 yılı mayıs ayında yakın yerleşim alanı olan Çerkezköy’de Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak, bölgede yaşayan engelli kişilerin sayıları, durumları vb. istatistikler hakkında bilgi alındı.
  • Çerkezköy’de hafif düzeyde zihinsel engelli ve ağır düzeyde zihinsel engelli kişilerin eğitim aldığı iki farklı kurumun yetkilileriyle görüşmeler yapılarak, ZEKA projesinde fiziksel olarak yapılacak binanın ihtiyaçları şekillendirildi.
  • Çerkezköy Engelliler Derneği ile temasa geçilerek görüş alışverişinde bulunuldu.
  • Engellilerin istihdamına yönelik yurt içi- yurt dışı web siteleri ve video paylaşım siteleri üzerinden proje uygulamaları ve yapılmış binalar hakkında bilgi edinildi.
  • Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan farklı sektörlerden firmaların yöneticileriyle temasa geçilerek zihinsel engellilerin istihdamına yönelik olarak gerçekleştirilecek bu proje hakkında görüşleri alındı.
  • Proje ile ilgili olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde uygun büyüklükte bir alan tespitinin akabinde, imar-inşaat işlemleri ve diğer (mefruşat vb.) bütün masrafları Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak şekilde harekete geçilmesine karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir